Nagyváradi piactér

Tibor Ernő (1885 – 1945) alkotása debütál aukciónkon. Először köszönthetjük a nagynevű alkotót aukciós gyűjteményünkben.  A nagyváradi festő, kedvenc témájával találkozhatunk a most árverésre kerülő alkotáson. Nagyváradi Vásári jelenet c. alkotása a piaci életkép, a városi emberek nyüzsgését örökíti meg festészeti tehetséggel, látvánnyal.

Tibor Ernő

LOT 50. TIBOR Ernő Vásári jelenet / Scenă de târg / Market scene 24 x 33,5 cm, olaj, karton / ulei, carton/ oil on cardboard signo kikiáltási ár / preț de pornire / starting price: 420 EUR

 

A budapesti Képzőművészeti Akadémián 1904–1905-ben Zemplényi Tivadar tanítványa volt; első mesterének hatása: a széles ecsetjárás és a hétköznapok mozgalmas jeleneteihez mint tematikához való vonzódás élete végéig nyomon kísérte. A mostani kép is kiváló példa erre.

A tantervi kötöttségeket nem tűrő mozgékonysága már 1905-ben továbbsodorta: Nagyvárad város ösztöndíjával az 1906-os és 1907-es esztendőket Párizsban, a Julian Akadémián töltötte. Jean-Paul Laurens irányításával itt kapott kedvet az íróportrék készítéséhez is: főként alkotótevékenysége első szakaszában készített művei közül a legjelentősebb Ady- és Dutka Ákos-arcképe. Párizsból hazatérve egyéni tárlat keretében mutatkozott be a nagyváradi közönségnek. Munkássága rövidesen szülővárosa határain túl is ismertté vált: 1912–14 között Stockholmban, Göteborgban, Koppenhágában, majd Németország több városában is nagy sikerű kiállításokat rendezett. Jóllehet szárnyaira vette a hírnév, szülővárosához élete végéig hű maradt: rendszeresen rendezett tárlatokat, festőiskolát indított és alapító tagja volt a Holnap Társaságnak.

Néhány hónappal a frontszolgálatból való visszatérés után, 1919-ben tárlaton mutatta be kedvenc témájáról, a nagyváradi piactérről festett új képeit, 1920-ban pedig néhány helybeli képzőművész társával együtt Bukarestben rendezett kiállítást. Ettől fogva rendszeresen részt vett a román fővárosban megnyílt „szalonokon”. Neve annyira összeforrt szülőváro­sával, hogy a képzőművészeti krónikák gyakorta „Nagyvárad festője” néven emlegették.

A realista és időnként modernista beütések dacára mindvégig következetesen plein air látásmódú festő emlékét számos gyűjteményes és emlékkiállításon kívül a nagyváradi képzőművészek 1990 óta Tibor Ernő nevét viselő Kanonok-sori pincegalériája is őrzi.

 

Reklámok

Páll Lajos székely életképei

Páll Lajos két falurészletet bemutató, kiváló akvarellje és egy látványos életképe is árverésre kerül. A színek, formák a nagy festő tehetségéről tanuskodnak. Bármelyik jó választás.

Szülőfaluja, Korond sajátos, nagyszerű ábrázolása jelenik meg mindenik darabon. Kiváló kvalitású alkotások. A vidám színek minden képen megjelennek, ám nem bántóan, a formákkal és a témával összhangban – kiemelik azt.

 

Páll Lajos önarckép

Minden gyüjtő, minden igazi műértő szemében nagy érték egy alkotó önarcképe. Különösen akkor, ha az egy ismert, kiemelkedő alkotó, akárcsak Páll Lajos (1938 – 2012). 2011-ben elnyeri Magyarország Kiváló Művésze díjat, 2005-től pedig a Magyar Művészeti Akadémia tagja.

LOT49_PallLajos

LOT 49. PÁLL Lajos Önarckép buglyával / Autoportret cu căpiță / Self portrait with haystack 50 x 35 cm, olaj, vászon / ulei, pânză / oil on canvas kikiáltási ár / preț de pornire / starting price: 600 EUR

Most árverésre kerülő portréja, kiválóan ábrázolja a művészt, környezetét, festészetének témájából is részletet ad a boglyák által – a falusi élet részletével.

Ábrázolja azonban a mozgalmas életét is. Hatodik osztály után tanárának javaslatára Marosvásárhelyre, művészeti iskolába iratkozott.

Tizedikes korában az Igaz Szó lehozta verseit. Pártfogásába vette Sütő András, Kemény János író és a szobrász Izsák Márton. Tizenhét éves korában patkányméreggel öngyilkossági kísérletet követett el, de megmentették.

Művészete az erdélyi tájhoz, közelebbről a Kis-Küküllő völgyéhez, Korond emberi világához kötődik.

Festészete Zsögödi Nagy Imre és Milan Alexandru Florian festők művészetével rokon, természetelvű festés, de a 20. század modern festészeti irányzatainak kellékeit is gyakran beépíti motívumkincsébe (montázsok, szürreális fények, absztrakt módon értelmezett figurális ábrázolás).

Világos, derűs színei optimizmust sugároznak, a táj megtartó erejének érzését keltik. Valahol a háttérben a nagybányai művésztelep kisugárzása, hagyományainak továbbvitele érvényesül kortárs művészeti eszközökkel.

 

Páll Lajos – Korondi tél

Páll Lajos öt alkotása szerepel jelenlegi aukciónkon. Nehéz bármelyiket is kiemelni, talán tematikájában, érdekességében érdemes külön-választanunk, hogy jobban láthassák. Korondi tél c. alkotása nagy meglepetés számunkra is. Ott a helye minden jó ízlésű műértő falán.

LOT45_PallLajos

LOT 45. PÁLL Lajos Korondi tél / Iarna la Corund / Winter in Corund 60 x 45 cm, olaj, farost / ulei, placaj / oil on plywood signo: Páll kikiáltási ár / preț de pornire / starting price: 1.080 EUR

Tél

Nincs távolság, a varjakat elérnéd
Csapongnak körül, s a szemed mögött,
Az ázott papír, kapca, folt az érték,
Félelem űzi a szembejövőt,
Nem mozogni egy lépést sem hiába,
A gyomromban csajkába töltöget
Valaki. December, ki szolgálatra
kész, vacogásból oszt előleget.
Ha az őr reágyújtott, a vergődő láng
Elröpít úgy is szép Udvarhely iránt,
Bár nem tudom, mily messze a messze,
Látom, hogy a langyos lámpavilágban,
Mit jövendölnek, a kép oly hibátlan,
Kívánom, bár igaz ne lehetne.

(Páll Lajos – részlet a Négy Évszak c. versből)

A téli színek, a nehéz, hideg levegő, a havas mozdulatlan messzeség ellentéteként táncol, repül minden figura, minden épület a képen. A közeli lóalakok, a kapun kinéző lájbis székely, a messze nyúló utcakép a kirajzolódó falurészlet mind olyan részletek, amelyek a tehetséges alkotó nagyszerű festészetéről árulkodik.

A Karácsony akvarell

LOT33_Karacsony_Janos

LOT 33. KARÁCSONY János Erdőbelső / Interior de pădure / Forest inside 44 x 34 cm, akvarell, papír / acuarelă, hârtie / watercolor on paper signo: Karácsony kikiáltási ár / preț de pornire / starting price: 150 EUR

Karácsony János (1899 – 1974) alkotásaival eddig is büszkélkedhettünk aukcióinkon. A most árverésre kerülő akvarellje azonban annak a lendületes, modern festészetének a tanúja, ami kétség kívűl a nevéhez társul. Egész akvarellfestői pályája egyetlen tájegység, a Gyergyói-medence ember- és élővilágához kötődik. Mostani alkotása is egy lendületes módon mutatja be az Erdőbelsőt. Mintha a színek maguk álltak volna kompozíciót.

Szerény, visszavonult, finom művészlélek volt, rajztanárságának tanúi jobban ismerték s emlékeznek rá, mint a művészeti élet szereplői. Munkásságáról nem jelent meg monografikus feldolgozás. Hagyatéka a gyergyószentmiklósi Karácsony János Galériába került. A múzeumban található Karácsony János képek a festő emlékét őrzik, a szülőföldhöz kapcsolódó kötöttséget tárják fel.Gimnáziumi éveit Szamosújváron töltötte. Frontszolgálat, hadifogság, gyári munka után, 1931-ben beiratkozott a nagybányai festőiskolába, ahol Ziffer Sándor volt a mestere.

Karácsony János 1945–1959 között Gyergyószentmiklós Elméleti Líceumának rajztanára. Tájképeket festett, de tehetségét a figurális ábrázolás terén is megmutatta. Festési technikája nagy változatosságot mutat, tempera-, olajképekben, majd a még lendületesebb akvarelleken ábrázolta szülőföldjének tájait. 1941-ben belépett a Barabás Miklós Céhbe és annak kiállító művésze lett. Az 1960-as években összefogott Szervátiusz Jenő szobrászművésszel, s megszervezték vándorkiállításaikat Gyergyószentmiklóson, Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában.

 

Plugor Sándor kollekció – illusztrációk

A Plugor Sándor gyűjteményben helyet foglal pár könnyed, aranyos illusztráció, amit akkor készített, mikor az Astra c. lapnál dolgozott grafikai szerkesztőként.

A gondosan, Plugor Sándor által kivágott és keretezett tollrajzok mindenki számára kedves ajándék lehet. Itt sem marad el a nagy rajztehetség stílusjegyei: a biztos, könnyed vonalak, a kiemelkedő karakter-ábrázolás, a szinte nyüzsgő alakok mozgalmas pillanatképei. Az az érzésünk mintha minden pillanatban néznünk kellene a rajzokat – különben lemaradunk a mozdulatról.

Plugor Sándor kollekció – Hajós képek

Plugor Sándor sokat utazott. Járt Khívában, Szamarkandban, a Mazuri-tavaknál, Párizsban, Firenzében, Prágában, New Yorkban, Moszkvában.

A lényeg az eredmény – utazásainak élménye nem kerülte el rajzait, festményeit sem. Aukciónk büszkeségeként emeljük ki négy hajós képét:

Az olaj, karton festmények a kikötők életébe kalauzolnak minket. Érdekes és kiemelkedő dolog, hogy a háromszéki képzőművész olyan élménnyel, színnel teli módon festi meg az ott tapasztaltakat, mintha egész életében ott élt volna. Szinte halljuk a sirályok visítását, a tenger dokkokhoz csattanó hangját, a motorcsónakok zúgását, a kikőtő munkásainak kiabálását.

Mozgalmas képek – színben, részletben, apró formákban gazdag felületek – amelyek mindennapra tudnak élményt szerezni a nézőnek.